Palvelut

Kehittämis-johtaminen

Organisaation kehittämiskyvykkyys on olennainen ominaisuus, sillä organisaation suorituskyvystä on suora arvo asiakkaille ja liiketoiminnan tuloksille. Tämän vuoksi oppimisen organisointi ja siihen liittyvä jatkuva parantaminen ovat tärkeitä toimintatapoja, jotka varmistavat organisaation menestymisen liiketoimintaympäristössä nyt ja tulevaisuudessa.

Uudistusten fasilitointi

Toimintatapojen uudistamisessa perusajatuksena on se, että uudistamisia ei voi toteuttaa mekanistisesti siten, että henkilöstön oletetaan tottelevan johdon määräyksiä. Henkilöstö tulee johdattaa ajattelemaan uudella tavalla ja osallistaa voimakkaasti uudistuksen suunnitteluun sekä sen toteuttamiseen.

Lean liiketoiminta

Liiketoiminnan peruspohjalevynä ovat neljä keskeistä näkökulmaa: asiakkaille arvoa tuottavat prosessit, ihmisten johtaminen, kyky ratkaista ongelmia tehokkaasti ja perustana on organisaation identiteetti sekä olemassa olemisen oikeutus. Ajattelutapa perustuu systeemiajatteluun, jossa esimerkiksi systemaattinen ongelmien ratkaisu on olennainen osa liiketoimintamallia. Prosesseja parannetaan pienin askelin – oppiminen siirtyy olennaiseksi osaksi työtä.