Self -Regulated Learning

Törmäsin ko. TeoriaanErnesto Pandoran artikkelissa A Review of Self-regulated Learning: Six Models and Four Directions for Research, joka on julkaistu 2017 frontiers in psychology sivustolla. Teoria on mielenkiintoinen, sillä se pitää sisällään ajatuksen siitä, että yksilö etsii oppimisen mahdollisuuksia, asettaa tavoitteet, tekee suunnitelman / strategian, miten tavoitteet on mahdollista saavuttaa ja lopulta reflektoi / evaluoi onnistumista. Teoriaa […]

Self -Regulated Learning Read More »