Toimintaympäristö muuttuu ja johtaminen sen myötä

Heikkilä & Heikkilä ovat kuvanneet kirjassaan Innovatiivisuutta etsimässä johtamisnäkemykseen vaikuttavia tekijöitä seuraavasti (tekstiä on mukailtu): Jatkuvan ennustettavissa olevan kasvun aikoina työorganisaatioissa tarvittiin johtajiksi kaavamaisen ja byrokraattisen järjestyksen luojia – kohdattava todellisuus pyritään muuttamaan lineaariseen kaavaan sopivaksi. Olemmeko siirtyneet selkeästä loogisesta maailmasta psykologiseen maailmaan? Tunnistamattomat tilanteet, niiden sietäminen sekä mahdollisuuksien löytäminen / näkeminen ovat olennaisia kyvykkyyksiä. Management-orientoituneissa […]

Toimintaympäristö muuttuu ja johtaminen sen myötä Read More »